Διαχείριση Απόδοσης & Feedback

Διαχείριση Απόδοσης & Feedback
Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Διαχείριση Απόδοσης & Feedback

Συνολική διάρκεια βίντεο-κεφαλαίων: 68'

Εκπαιδευτής

Παναγιώτης Μόρφης (Dynargie)

Περιγραφή Μαθήματος

Μία από τις πιο σημαντικές διαστάσεις στον ρόλο ενός manager είναι η διαχείριση απόδοσης των ανθρώπων του, καθώς και η επικοινωνία θεμάτων που σχετίζονται με την απόδοση. Το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύει να αναλύσει τι σημαίνει Διαχείριση Απόδοσης, και να παρέχει συγκεκριμένα εργαλεία, μεθόδους και πρακτικές επικοινωνίας, με σκοπό να διευκολύνει έναν manager στην καθημερινότητά του, και να εξασφαλίσει καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερες σχέσεις με την ομάδα του.

Σε ποιους απευθύνεται

Το μάθημα απευθύνεται σε

  • CEOs και ιδιοκτήτες μικρότερων επιχειρήσεων
  • Managers οποιουδήποτε επιπέδου ιεραρχίας και τμήματος
  • Στελέχη HR

Απαιτήσεις/Προϋποθέσεις

Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση του αντικειμένου

Στόχοι

Ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:

  • Να γνωρίζετε πως να διεξάγετε διάφορες συναντήσεις απολογισμού απόδοσης (feedback) με τους υφισταμένους σας
  • Να γνωρίζετε πως να αξιολογήσετε αντικειμενικά και αποτελεσματικά την απόδοση ενός συνεργάτη σας
  • Να γνωρίζετε πως να θέσετε συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους
  • Να γνωρίζετε πως να σχεδιάσετε ένα πλάνο ανάπτυξης του συνεργάτη σας

Παναγιώτης Μόρφης

Σύντομο Βιογραφικό Εκπαιδευτή

Ο Παναγιώτης Μόρφης είναι Managing Partner της Dynargie Hellas και Partner της Dynargie International, εταιρείας συμβούλων που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα επαγγελματικής συμπεριφοράς και νοοτροπίας. Είναι Μέλος της ομάδας που ίδρυσε το γραφείο της Dynargie για την Ελλάδα και Κύπρο το 1998.

Έχει την ευθύνη ανάπτυξης εργασιών σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και για το σχεδιασμό και υλοποίηση έργων Διαχείρισης αλλαγής εταιρικής κουλτούρας, βελτίωσης δεξιοτήτων Διοίκησης & Ηγεσίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων και κουλτούρας Καινοτομίας σε έναν οργανισμό.

Κατά τα 22 χρόνια σταδιοδρομίας στην Dynargie έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες και τράπεζες.
Η προηγούμενη επαγγελματική του εμπειρία καλύπτει του τομείς Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Αναδιοργάνωσης μικρομεσαίων εταιρειών.
Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικής σχολής και μεταπτυχιακού τίτλου στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το Πανεπιστήμιο του Bristol.