Ανάπτυξε το Προσωπικό Στυλ Ηγεσίας σου

Ανάπτυξε το Προσωπικό Στυλ Ηγεσίας σου
Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Ανάπτυξε το Προσωπικό Στυλ Ηγεσίας σου

Συνολική διάρκεια βίντεο-κεφαλαίων: 29'

Εκπαιδευτής

Κατερίνα Μόσχου (BrainUp)

Περιγραφή Μαθήματος

Αναγνωρίζω τα δυνατά χαρακτηριστικά του επικοινωνιακού μου προφίλ, ενισχύοντας την αυτογνωσία μου και την αυτοπεποίθηση μου. Εκπαιδεύομαι σε ευέλικτους τρόπους επικοινωνίας προσαρμόζοντας την συμπεριφορά μου στο περιβάλλον, με σκοπό να αυξήσω τον βαθμό της επίδρασης μου και να βελτιώσω τα αποτελέσματα μου, τις σχέσεις μου και τις συνεργασίες μου.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους όσους σκοπό έχουν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα τους και τον βαθμό επιρροής στο περιβάλλον τους, τονώνοντας παράλληλα και την αυτοπεποίθηση τους.

Απαιτήσεις/Προϋποθέσεις

Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση του αντικειμένου

Στόχοι

Ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση να:

  • Κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνετε αποφάσεις και αναπτύσσετε συμπεριφορές.
  • Ενισχύσετε την αυτογνωσία σας.
  • Τονώσετε την αυτοπεποίθηση σας.
  • Αναγνωρίζετε συμπεριφορές στο περιβάλλον σας και να τις διαχειρίζεστε αποτελεσματικά, προκειμένου να βελτιώσετε τις επιδόσεις σας, τις σχέσεις σας, τις συνεργασίες σας και τη διάθεση σας.

Κατερίνα Μόσχου

Σύντομο Βιογραφικό Εκπαιδευτή

Είναι Senior Partner στην Brain Up Business Consultants, αφοσιωμένη στην Προσωπική Ανάπτυξη Ατόμων και Συστημάτων, διαμέσου του Coaching και της Συμβουλευτικής.

Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τμήμα «Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης» και έχει μετεκπαιδευτεί στο Μάνατζμεντ & την Ηγεσία, από το Harvard Manage Mentor. Επίσης είναι Διπλωματούχος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας από το City Unity College, Pearson Assured Organization καθώς και Ειδική Σύμβουλος Marte Meo, που αφορά σε Δεξιότητες Συμβουλευτικής και Επικοινωνίας Ατόμων και Συστημάτων,από την Marte Meo International. Είναι Practitioner από την Rising Vibe, Λονδίνο (εργαλεία και ψυχομετρικές τεχνικές παγκοσμίως αναγνωρισμένες στον τομέα της συναισθηματικής ενδυνάμωσης ατόμων και συστημάτων) καθώς και διπλωματούχος Life Coach και NLP Coach, από τον «Association NLP & European Mentoring & Coaching Council».

Έχει εργαστεί για 15 χρόνια σε κορυφαίους πολυεθνικούς & Ελληνικούς Ομίλους.Υπηρέτησε ως ανώτατο στέλεχος στο χώρο των πωλήσεων, σε εταιρίες όπως η ΑΧΑ και η Interamerican Ασφαλιστική καθώς και στον Όμιλο Εταιριών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ,ως Γενική Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εταιριών. Στη θητεία της έχει εκπαιδεύσει σχεδόν3000 επαγγελματίες συμβούλους σε θέματα ηγεσίας, μάνατζμεντ, συμβουλευτικής πώλησης κλπ.

Course Content