Αναστασία Μαυράκη

Αναστασία Μαυράκη
anastasia-mavraki-hub2grow

Αναστασία Μαυράκη
Future Ready and L&D Leader at Solutions 2Grow ⎮ Open, Digital, and Distance Education Specialist

Talks about Instructional Design

Η Αναστασία Μαυράκη είναι εκπαιδευτικός και instructional designer με Master στον τομέα του Open, Digital, and Distance Education στον Καναδά. Έχει εξειδικευτεί στην διαχείριση έργων εκπαίδευσης ενηλίκων σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα ερευνώντας τις τεχνικές βιώσιμης μάθησης και εφαρμόζοντας μοντέλα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς, πανεπιστήμια και εταιρικά περιβάλλοντα.

Η έρευνά της επάνω στις πολύπλοκες μεταβλητές που παίζουν ρόλο στον επιτυχημένο σχεδιασμό μάθησης (instructional design) την οδήγησε να ενσωματώσει στα βιώσιμα μοντέλα τον όρο του digital wellbeing σε συνδυασμό με στρατηγικές ενσυνειδητότητας (mindfulness), στοιχεία που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πλέον υβριδικής μάθησης. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την εκτεταμένη ανάλυση αναγκών μέσα από εγκεκριμένα πρότυπα, δημιουργούν τις δικλείδες ασφαλείας για γερά θεμέλια και ποιότητα στο εταιρικό training.

Greeting

Point of View

Κουλτούρα Μάθησης

Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση είναι όροι δυναμικοί και μεταλλασσόμενοι ανάλογα με τις απαιτήσεις της εποχής. Ο ρόλος των σημερινών ηγετών στην αγορά εργασίας προϋποθέτει να διαθέτουν ευελιξία ενεργοποιώντας όλες τις διαθέσιμες δεξιότητες (soft skills) που θα συμβάλουν στη επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής (communities of practice), την επικοινωνία μέσω της αυτογνωσίας και της συναισθηματικής νοημοσύνης και τελικά την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων στο κομμάτι του learning and development.

SkillMeter

Culture
0%
Growth Mindset
0%
Change Management
0%
Soft Skills
0%
Digital literacy
0%

Milestones

2013

Γνωριμία με πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης με αφορμή την ίδρυση εταιρείας εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Ασία και ανακάλυψη αναγκών της πληθυσμιακής αυτής ομάδας.


2016

Υλοποίηση Masters in Open, Digital, and Distance education, Athabasca University, Canada.


2018

Έρευνα στο κομμάτι της ενσυνειδητότητας (mindfulness) με σκοπό την βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων σε υβριδικά περιβάλλοντα.


2020

Εργασία στα Ηνωμένα Έθνη ακολουθώντας τα πρότυπα training συνυφασμένα με τους στόχους του 2030.

2022

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά project με σκοπό τη δημιουργία μαθημάτων και προτύπων επιμόρφωσης για το ανθρώπινο δυναμικό της Ευρώπης ώστε να υπάρχει ομαλή μετάβαση στην εποχή ψηφιοποίησης της εργασίας (digitalization).