Καθημερινή Πίεση και Ανθεκτικότητα

Καθημερινή Πίεση και Ανθεκτικότητα
Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Καθημερινή Πίεση και Ανθεκτικότητα

Συνολική διάρκεια βίντεο-κεφαλαίων: 65'

Εκπαιδευτής

Εβίνα Ηλιοπούλου

Περιγραφή Μαθήματος

Η ανθεκτικότητα είναι μια σημαντική διάσταση της ψυχικής υγείας των εργαζομένων που διαμορφώνει την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις. Ένας ψυχικά υγιής εργαζόμενος είναι πιο πιθανό να αντέχει στην πίεση και στο στρες της καθημερινότητας και να αντιμετωπίζει κρίσεις και δυσκολίες με πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Μέσα στους οργανισμούς, η ανθεκτικότητα σε επίπεδο ομάδας ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του οργανισμού. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η ψυχική υγεία και η ανθεκτικότητα δεν είναι στατικές καταστάσεις, αλλά δυνατότητες που μπορούν να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν με την κατάλληλη υποστήριξη.

Οι οργανισμοί που επενδύουν σε προγράμματα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και προσφέρουν την απαραίτητη φροντίδα για την ψυχική υγεία των εργαζομένων, δημιουργούν τη βάση για ένα υγιές, ανθρωποκεντρικό και βιώσιμο εργασιακό περιβάλλον που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τις αλλαγές με ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

Η Εβίνα Ηλιοπούλου μιλάει για την Ψυχική Υγεία και Ευεξία των εργαζομένων ως έναν παράγοντα ευεξίας, αλλά και ως ένα «κλειδί» για την επίτευξη της επαγγελματικής και προσωπικής αρμονίας.
Η προσέγγισή της εστιάζει στην ιδέα ότι η ψυχική υγεία δεν είναι απλώς η απουσία προκλήσεων αλλά η ύπαρξη σημαντικών θετικών πτυχών, όπως η ανθεκτικότητα, και η δημιουργικότητα.

Τι θα μάθουμε

Η Εβίνα μας βοηθάει να ανακαλύψουμε:

  • πώς η ψυχική μας υγεία μπορεί να γίνει πηγή δύναμης και δημιουργικότητας στον εργασιακό μας χώρο,
  • μας παροτρύνει να αναπτύξουμε τις δεξιότητές μας για την αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων,
  • μας εμπνέει να ανακαλύψουμε πώς μπορούμε να εξελίξουμε τον εαυτό μας μέσα από την ψυχική μας ευεξία στον εργασιακό χώρο και πέρα από αυτόν.
Εβίνα Ηλιοπούλου - Human Hub

Εβίνα Ηλιοπούλου

Σύντομο Βιογραφικό Εκπαιδευτή

Η Εβίνα Ηλιοπούλου κατέχει τον τίτλο της Head of Occupational Health Psychology Dep στην Hellas EAP, με 15+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα των Προγραμμάτων Υποστήριξης Εργαζομένων (Employee Assistance Programs – EAP). Είναι ψυχολόγος, συστημική – οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια, πιστοποιημένη στους τομείς της Διαμεσολάβησης στον εργασιακό χώρο και της Διαχείρισης του ανθρώπινου παράγοντα σε κρίσεις και τραυματικά γεγονότα.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας της, έχει αναπτύξει εξειδίκευση στον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων EAP, στη Συμβουλευτική Καθοδήγηση σε στελέχη και επικεφαλής ομάδων σε θέματα αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνου συμπεριφοράς, στο σχεδιασμό και συντονισμό/ διεξαγωγή συμβουλευτικών ομάδων και ομάδων αποφόρτισης στο χώρο εργασίας και στο συντονισμό και παροχή εξειδικευμένων παρεμβάσεων υποστήριξης εργαζόμενων που έχουν βιώσει αιφνίδια και τραυματικά γεγονότα.

Η Εβίνα είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος της Employee Assistance Professionals Association International (EAPA Int) και μέλος του Employee Assistance European Forum (EAEF) και του Employee Assistance Professionals Association Int. (EAPA Int.).